top of page
Search
  • Writer's pictureUdi Manor

היסטוריה עכשיו - פודקסט היסטורי

"מי שאיננו מכיר את עברו, ההווה שלו דל והעתיד שלו לוט בערפל". כן, את זה אמר יגאל אלון. גם חז"ל, כ-2,000 שנים לפני אלון, המליצו לנו לשאול עצמו מאין באנו ולאן אנו הולכים. במלה אחת, גם חז"ל וגם אלון אמרו לנו: "היסטוריה עכשיו". ואכן, ההיסטוריה נמצאת בכל מקום סביבנו: מראיינים אותה בטלוויזיה, היא משתתפת בישיבות ממשלה, היא נוכחת בתכניות הלימודים, במאמרי המערכת של כל העיתונים ומדי פעם היא אפילו מבליחה באינסטגרם.

בפודקאסט הזה נתמקד ברצועה אחת של ההיסטוריה – זו של העם היהודי בעת החדשה. נתאר למשל את הדרכים שבהן התמודדו יהודים עם אתגרי המהפכה הצרפתית, המדעית, התעשייתית והאחיות הקטנות שלהן: סוציאליזם, קפיטליזם, אמנציפציה, אוטו-אמנציפציה ופשיזם. ניתן כבוד למפורסמים כמו הרצל, וייצמן, בן-גוריון וז'בוטינסקי, אבל גם לאלמונים שבנו את הארץ בלי לשכוח לריב אחד עם השני, עם הערבים ועם הבריטים.

והיכן מסתיימת ההיסטוריה הזו? היא נוצרת כל הזמן, ואחרי 'השבת השחורה', היא אקטואלית מתמיד: כי העתיד שלנו אמנם לוט בערפל, ולכן כדאי שנעשה מאמץ לדעת מאין באנו. מוזמנים!


הפודקסט כולל כרגע שלוש עונות:


עונה 1: היהודים במאה ה-19 (10 פרקים)

עונה 2: הציונות בשלהי השלטון העות'מני, מ-1878 ועד 1918 (8 פרקים)

עונה 3: הציונות בתקופת המנדט, מ-1918 ועד 1948 (10 פרקים)


4 views0 comments

Comments


bottom of page